Farmersnet in Avinews op de VIV beurs in juni

Naast alle aandacht en het gesprek met de minister van landbouw, hebben we ook nog een interview gedaan voor het Spaan/Engelstalig pluimveeblad Avinews. Hierin kwam zowel Farmersnet als de kenmekende problemen rondom data uitwisseling aan de orde.

Het is verschenen in de gedrukte versie van Avinews, klik hier…

En het interview is ook te zien op youtube, klik hier..

Farmersnet naar de beurs!

Tijdens de VIV Europe (vakbeurs intensieve veehouderij) in Utrecht van 31 mei tot en met 2 juni 2022, staan wij op het innovatieplein met de eerste praktische ontwikkelingen om meer te kunnen doen met je eigen (stal)data.

Dit doen we niet alleen, maar samen met twee partners, namelijk Sommen automatisering, die ons geholpen heeft staldata makkelijk toegankelijk te maken ne ook samen met Farmersystem, die voor ons de verbinding tussen alle data legt en hier praktische toepassingen voor maakt.

Kom kijken wat wij nu al kunnen met onze staldata en dit is nog maar een eerste begin!

Pluimvee en varkens staldata

Op 8 en 15 februari 2022 houden we twee keer een online meeting waarin we laten zien wat je al kunt met staldata , maar vooral ook waar we naar toe willen. Als je HIER je mailadres achterlaat bij de stichting Boer&Data, krijg je een link voor de meetings, maar ook kun je alles later TERUGKIJKEN en meedoen als je dat wilt!

Hieronder nog even de introductiefilm over staldata.

Pluimveedata – deel 1 – introfilm from FarmHack.NL on Vimeo.

Leergang boer en data

De leergang is gestart met een introductie en een eerste aanzet over de datakluis voor boeren.

Nog even alles op een rijtje:

De leergang bestaat uit 4 modules:

  1. De boeren datakluis 13
  2. Trekkerdata in de akkerbouw 4
  3. De digitale graslandgebruikskalender 3
  4. Pluimveedata en diergezondheid 2

De pluimvee/varkens module over staldata kent de volgende live zoom metingen en zijn later ook op het Farmhack forum terug te vinden:

Hieronder vind je aantal linkjes naar videos en podcasts die je al kunt terugkijken en beluisteren.

ALGEMEEN:

:video: promofilmpje over de leergang– 2 min

:video: hoe werkt het forum – 5 min

:podcast: 4 podcasts over ‘databoeren’ Waar lopen zij tegenaan? – 4 x 20 min

:presentatie: Probleemanalyse (presentatie) 1 Het datalandschap, rol van de overheid en van de Stichting Boer&Data

MODULE 1 De Boeren datakluis

:tekst: Blogpost Boeren datakluis 1 Een introductie op de module

:video: de boeren datakluis 1 – 16 min. Wat is een boeren datakluis? Nut en noodzaak

:tekst: een boerenvisie op digitalisering in de landbouw

:video: De discussie (zoom) over de boeren datakluis 2

MODULE 2 Trekkerdata

:video: Trekkerdata vrij beschikbaar maken 1

:tekst: Blogpost Data contracten in de landbouw

In deze leergang komen diverse onderwerpen aan de orde die betrekking hebben op data uitwisseling en de data postie van de boer.

Deze modules zijn gratis te volgen en ook nog eens op een tijdstip dat je zelf uitkomt (als je niet mee wilt discussieren)

Eén van de onderwerpen gaat specifiek over koppeling van alle computers en data op het pluimvee (en varkens) bedrijf. Handig is wel om ook module 1 te volgen zodat je al vast op de hoogte bent van de mogelijkheden die dta kan bieden.

Start Module 1: De Boeren Data Kluis

13 dec 2021

De leergang Data & Technologie is een proces voor boeren om te leren van andere boeren. De leergang bestaat uit verschillende modules. Module 1 is een algemene module gericht op de vraag of er voor agrarisch ondernemers een of meerdere platforms beschikbaar zijn, die voldoen aan de wens om de data van je eigen bedrijf op één plek te bundelen. Of moet er een nieuw collectief en onafhankelijk boeren platform moet komen, een slimme software schil of boeren dashboard, om de data positie van de boer te verbeteren. Hierover gaat deze eerste blogpost. Aan het woord zijn Eric Dortmans en Nicole Bartelds, twee van de initiatiefnemers van de stichting Boer&Data en trekkers van module 1. 

De digitalisering van de landbouw biedt kansen voor de agrarische sector. De eerste stap was het digitaliseren van papieren registratieprocessen, wat veel handmatige registratie van de boer vergt en daardoor teeltregistratie alleen als een noodzakelijk kwaad wordt gezien. Tegenwoordig zijn er steeds meer mogelijkheden om automatisch relevante data te verzamelen via IOT-toepassingen, zoals sensoren in het veld en in de stal/schuur en op de tractor/werktuig. Dit zijn natuurlijk ontwikkelingen die wij zeer aanmoedigen. 

Waar het mis gaat is dat de data van een boer nu op 10 plekken in de cloud staat en nieuwe ontwikkelingen vooral voorzien in de databehoefte van derde partijen, zoals ketenpartners of meer puntoplossingen bieden. Boeren verdrinken nu in de data die wordt gegenereerd, maar worden onvoldoende gefaciliteerd om deze te gebruiken voor hun eigen bedrijfsoptimalisatie.

Volgens de initiatiefnemers van de stichting wordt waarde uit data pas tastbaar voor telers als eerst de basis op orde komt. Dit betekent onder andere dat data van boeren niet alleen eindigt in systemen van derde partijen, maar dat deze data ook weer terugvloeit naar het boerenerf, zodat telers daar zelf bij kunnen. En bovendien dat zij zelf de mogelijkheid krijgen om die data beschikbaar te stellen aan derden. Zodat partijen die op zoek zijn naar boerendata bij de boer kunnen aankloppen, in plaats van bij verschillende ketenpartijen. 

Eric: ”Iedere leverancier of afnemer, iedere adviseur laat de boer verzamelen wat hij zelf belangrijk vindt. Dat moet je ook maar laten gebeuren. Ze bouwen ook allemaal een eigen IT systeem, en dat kan ook niet anders, omdat er voor de ketenpartners bedrijfskritieke processen van afhankelijk zijn. Maar het is wel nodig dat je als boer zelf al die data uit die systemen netjes terugkrijgt. En we moeten ervoor waken dat niet al onze data bij derden leggen, maar dat we zorgen dat we zelf de controle over de data houden.”

Wat nu ontbreekt, is een plek waar je als teler al je data neer kan zetten, zonder dat je over je schouder moet kijken. En daar bovenop een services laag, zodat derden er applicaties op kunnen bouwen. Dit plaatst de teler en zijn bedrijf als spin in het web en biedt de mogelijkheid tot datadelen met de partijen van zijn keuze. Niet langer gooi je al je data over de schutting, maar je weegt af met wie je welke data wil delen. Je beoordeelt steeds of de functionaliteit die je ervoor terugkrijgt, interessant genoeg is.

Dat dit op moment nog niet zo geregeld is, komt volgens Eric onder andere omdat projecten in de precisielandbouw altijd van de andere kant aanvliegen. Ze denken vanuit nieuwe diensten en investeren in eigen intelligent en benodigde infrastructuur. Die aanpak bevat steeds een volgorde, maar de basis van de pyramide, het datahuis van de boer, wordt nooit bereikt. Om volgende stappen te zetten in de precisielandbouw is het nodig dat je de aanpak omdraait, en er eerst voor zorgt dat de harde infrastructuur en slimme software daarboven op, op de boerderij ook geregeld wordt. 

Volgens Nicole is het vooral belangrijk dat partijen die op zoek zijn naar boeren data, of dat nu de overheid of bedrijven zijn, bij de boer moeten komen, en dat dit dataverkeer niet via ketenpartijen zou moeten verlopen. 

Ook Nicole benadrukt dat boerendata nu in allerlei verschillende systemen zit, en dat alle aandacht uitgaat naar het makkelijk data naar die systemen krijgen, en niet (of in ieder geval veel minder) hoe die data weer terugvloeit naar de boer. Al worden met teeltregistratie daar wel pogingen toe gedaan. Maar ze wil graag verder gaan: “ik wil van verschillende mensen advies op basis van de gegevens in die verschillende systemen. Goede adviezen. Dat betekent gewoon dat ik een eigen database nodig heb, waar alle voor mij relevante data bij elkaar komt. Daarbovenop hoort een een soort applicatie laag, een services laag. Daar hoort de intelligentie hoe je de data kunt combineren en inzichten kunt genereren. Voor iedere vraag kan dat weer iemand anders zijn, die daar de beste expertise voor heeft. Dan wil je voor elke vraag, gericht de data delen om daar een antwoord op te krijgen. Bovendien snijdt het mes dan aan twee kanten, want een slimme startup kan zich focussen op specifieke oplossingen, zonder steeds weer energie te stoppen om een eigen database op te bouwen.

Binnen deze algemene module komen onder andere de volgende zaken aan de orde:

  • Nut en noodzaak van een software schil of boeren dashboard (zie voor meer informatie deze probleemanalyse).
  • Noodzaak en mogelijkheden voor het verbeteren van data uitwisseling in de agrarische sector 
  • Een evaluatie van een aantal dataplatforms, programma’s en applicaties
  • Een duiding van de boeren data initiatieven die in de overige modules behandeld zullen worden. 

Belangrijke data Module 1 – de Boeren Data Kluis

  • Vrijdag 17 dec. 13.00 – 14.15 uur: Start Module 1, deel 1
  • Dinsdag 22 feb. 13.00 – 15.00 uur: Module 1 afronding, deel 2

Stichting boer en data

23 juli 2021

Er is weer veel gebeurd in het afgelopen half jaar. Zo zijn we als Farmersnet niet alleen betrokken bij de oprichting van de stichting Boer & Data, maar hebben we hierin ook succesvol onze positie in het (Nederlandse) datalandschap weten te veroveren. We praten (en hopenlijk) sturen ook mee binnen samenwerkingen als NPPL/WUR en hebben contacten gelegd met Agroconnect/Minsterie LNV en andere (markt)partijen om zo boeren een stem te kunnen geven in alle software ontwikkelingen.

Daarnaast zijn we nu gestart met een leertraject binnen de stichting, waarin Farmersnet specifiek vanuit de praktijk op een kippenbedrijg en een varkensbedrijf , een pilot gaat draaien om vanuit de bestaande data/stalcomputers/portals, een sprekend voorbeeld te geven wat een goede data combinatie kan bieden. Dit kan bijvoorbeeld een gezondheidsvoorspelling zijn van een koppel/afdeling of juist een betere conditieverloop en daarmee exacter voeren kan opleveren. Goede ideeën zijn altijd welkom, zowel aan enthousiaste mensen die dit willen gaan toepassen, als puur alleen de ideeën, meld je!

30 juni 2021

Farmersnet is betrokken bij de stichting Boer & Data en die draaien ook in de melkveehouderij projecten. Een daarvan is gericht op een digitale grasland gebruikskalender. Dit wordt samen met VAA automatisering opgezet, een unieke samenwerking. Zij zijn nog op zoek naar een stagiaire voor dit mooi project, klik hier voor meer info

18 december 2020

Luister hier naar de podcast van Robert Nijkamp over data en opslag vanuit de stichting boer en data.

Deze podcast is er één uit een serie van vier. Wil je ook horen hoe andere boeren over datatoepassingen in de landbouw denken? Klik dan hier om de rest van de serie te beluisteren van de Stichting Boer & Data, in samenwerking met Mechaman.

20 november 2020

Samen sta je sterker. Niet alleen binnen Farmersnet, maar ook daarbuiten. Daarom hebben we met een aantal initiatieven in de akkerbouw en melkvee, gezamenlijk een stichting opgericht, de stichting Boer en data. Hierin werken we samen. Samen krachten bundelen als overlegpartner bij overheid en ontwikkelaars. Van elkaar leren om niet steeds het wiel opnieuw uit te hoeven vinden. Maar ook om als boerenkracht de samenwerking te benutten om sterker in de keten te staan.

Meer over de stichting boer en data en de initiatiefnemers vindt u hier.

5 oktober 2020

Na ons seminar hebben wij met een aantal deelnemers gesprekken en wat vooral opviel is de verscheidenheid aan wensen, zelfs binnen dezelfde diergroepen. Waar voor de één grip op de lopende bedrijfsprocessen voorop staat, heeft de ander vooral baat bij een soort (financieel) vergelijkingsoverzicht. En die geldt voor alle sectoren.
Als gevolg van ons seminar kwamen wij ook in contact met een groep melkveehouders die ook druk zijn met data vastlegging op het eigen bedrijf en het ontwikkelen van nieuwe toepassingen. Zij waren ook al in gesprek met een software​​​​​​leverancier. Wij hebben dan ook besloten om dit gezamenlijk op te gaan pakken. Op dit moment worden er op twee bedrijven (een melkvee en​ een pluimveebedrijf) een proef opgezet met deze software om te kijken of dit voldoet aan de verwachtingen van flexibiliteit en data stromen delen waarbij de boer baas blijft en de regie houdt. Wij hopen hier via deze site eind oktober wat over te kunnen vertellen en voorbeelden te kunnen laten zien.

Daarnaast heeft een eigen systeem ook meerwaarde als we die data kunnen delen met andere partijen in de keten. Daarom zijn we ook blij dat een eerste grote slachterij bereid is om met ons een pilot uit te voeren voor data deling, waarbij de boer besluit hoe en wanneer. Wij hebben hier al op softwareniveau overleg over gehad en hopen aan het eind van dit jaar een eerste aanzet te kunnen laten zien.

Naast de praktische software kant zijn bezig met de bundeling van onze krachten met andere boeren initiatieven. We zijn dan ook in contact gekomen met diverse andere data-initiatieven, waarbij de boer of boerin de aanjager/bedenker is. En dan vooral in de akkerbouw en melkveehouderij. In samenwerking met Farmhack (een aanjager van data innovatie in de landbouw) zijn we nu bezig om hier een soort van koepel te vormen, een datastichting of coöperatie waarbij andere boeren met ideeën zich aan kunnen sluiten met als doel gezamenlijk datastromen gaan beheren. Uitganspunt blijft dat de boer eigenaar is en baas blijft over de eigen data. Mocht je boeren en of boerinnen kennen die hier mee bezig zijn, geef het dan door zodat we gezamenlijk op kunnen gaan trekken.

Wij zijn nu druk bezig deze boeren data stichting-coöperatie op te zetten met alle bekende initiatieven in de veehouderij (melkvee, varkens en pluimvee) en akkerbouw. Binnen enkele weken hopen wij hier bekendheid aan te kunnen geven.

Al met al worden er stappen gezet om samen onze (data)kracht tot waarde voor ons eigen bedrijf, in te gaan zetten!

Mochten er nog vragen zijn of goede initiatieven die ons kunnen helpen (of andersom), neem dan even contact op.

Eerder nieuws

Op 7 februari 2020 hebben wij een seminar gehouden over staldata met als thema “de boer weer aan het roer!” Dit seminar was zeer succesvol, zowel in opkomst als in verdere stappen die gezet worden. Wij hadden een inspirerend verhaal van Leon Noordam van Novifarm over het gebruik van trekker data in de akkerbouw. Dit sprak velen aan. Hij ging onder andere dieper in op het verzamelen van trekkerdata en tevens de mogelijkheid om deze met behulp van block chain als een soort van garantie van echtheid, op te slaan.

Ook hebben we uitgelegd hoe er op een relatief simpele manier data van de stalcomputers opgeslagen kan worden en welke voordelen dit zou kunnen bieden aan boeren.

Verder hebben we per diersoort al enkele groepjes gevormd die binnenkort gaan kijken met welke data we het best kunnen starten. Hiervoor kunt u zich ook aanmelden, door op “aanmelden bedrijf” te klikken boven in het scherm.

Tot slot kunnen we melden dat er meer groepen boeren in Nederland bezig zijn met verdieping van data en gezamenlijke analyse en opslag. Hiermee zoeken wij dan ook nadrukkelijk verbinding mee. De eerste gesprekken hebben reeds plaatsgevonden! Mocht u ook met iets dergelijks bezig zijn, neem dan contact op met ons. Samen staan we sterker!

Farmersnet 2021
nl_NLNederlands